نفرات برتر آزمون 97/02/28

ردیف نام نام خانوادگى رتبه  تراز  گروه آزمايشى
1 امير حسين استقامت 2 8403 چهارم رياضى
2 سيداميرعلى پورهاشمى اردكانى 9 8236 چهارم رياضى
3 ياسين شريف بيگى 77 7734 چهارم رياضى
4 عليرضا خيرانديش 143 7511 چهارم رياضى
5 محمدرضا دهقانپور فراشاه 189 7376 چهارم رياضى
6 سهيل كاشى زاده 232 7297 چهارم رياضى
7 محمدسينا طرفدارى منشادى 272 7230 چهارم رياضى
8 اميرحسين هاديان 303 7175 چهارم رياضى
9 سيدحسين ميرحسينى 330 7135 چهارم رياضى
10 احمدطاها رنگين كمان 372 7076 چهارم رياضى
11 محمدامين خبيرى 398 7040 چهارم رياضى
12 اميرحسين ميرجليلى 470 6955 چهارم رياضى
13 اميراحسان حيدرى 496 6919 چهارم رياضى
14 معين شفيع نيا 551 6852 چهارم رياضى
15 على عبداللهى على بيك 553 6851 چهارم رياضى
16 سيدمحمد وزيرى بزرگ 662 6737 چهارم رياضى
17 اميررضا حاجى حسينى 690 6715 چهارم رياضى
18 سيداميد منتظرى 865 6538 چهارم رياضى
19 عليرضا ساويز 906 6496 چهارم رياضى
20 كيان كمندى 910 6492 چهارم رياضى
21 محسن منتظر 940 6466 چهارم رياضى
22 سيدابوالفضل رضوى آسفيچى 956 6453 چهارم رياضى
23 مصطفى ميرجليلى 1009 6414 چهارم رياضى
24 على ابوالحسن زاده ماهانى 1027 6404 چهارم رياضى
25 على فاضل 1089 6355 چهارم رياضى
26 شهريار حبيبيان 1175 6280 چهارم رياضى
27 احمد فاطمى 1187 6274 چهارم رياضى
28 على اصغر حسين بيكى 1252 6235 چهارم رياضى
29 على فرجى فيروزآبادى 1275 6225 چهارم رياضى
           
1 مبين فلاح تفتى 122 7466 چهارم تجربى
2 احمدرضا مفيضى 207 7370 چهارم تجربى
3 محمدصادق ميرجليلى 208 7368 چهارم تجربى
4 احمدرضا گلشن 248 7329 چهارم تجربى
5 حميد زارع حسين آبادى 313 7293 چهارم تجربى
6 على رادمنش 412 7242 چهارم تجربى
7 على حسن پور 429 7232 چهارم تجربى
8 محمدسجاد آسيابانى 434 7228 چهارم تجربى
9 ابوالفضل كدوئى 617 7148 چهارم تجربى
10 سيدمحمدماهان موسوى بيوكى 725 7105 چهارم تجربى
11 مهران خيرانديش 725 7105 چهارم تجربى
12 فربد طالب 736 7102 چهارم تجربى
13 محمدمهدى جعفرى پورهدش 752 7098 چهارم تجربى
14 عليرضا دهقانى سانيج 880 7060 چهارم تجربى
15 محمدامين ذاكرى يزدى 1195 6973 چهارم تجربى
16 ابوالفضل جعفر زاده 1227 6967 چهارم تجربى
17 سيداحمدرضا آيت اللهى 1308 6952 چهارم تجربى
18 محمدجواد مهدى نژاد يزدى 1464 6910 چهارم تجربى
19 مهدى طالبيان 1579 6887 چهارم تجربى
20 مجيد دائمى 1609 6882 چهارم تجربى
21 محمدمهدى افتخارى پور 1768 6856 چهارم تجربى
22 عليرضا منيرى پورتفتى 1840 6843 چهارم تجربى
23 اميرحسين نيك نظر 1946 6825 چهارم تجربى
24 سينا دهقان 2000 6817 چهارم تجربى
25 محمدمعين صراف يزد 2009 6814 چهارم تجربى
26 عليرضا محمدى 2056 6807 چهارم تجربى
27 نيما شاكرى 2145 6793 چهارم تجربى
28 محمدحسين زارع زردينى 2274 6773 چهارم تجربى
29 محمدرضا مهدوى فر 2287 6771 چهارم تجربى
30 محمد زارع زاده مهريزى 2296 6770 چهارم تجربى
31 محمدفاضل اسمعيلى 2381 6758 چهارم تجربى
32 حميد رضا قاسمى راد 2552 6733 چهارم تجربى
33 محمدحسين مديرى 2565 6731 چهارم تجربى
34 اميرحسين شايق 2852 6692 چهارم تجربى
35 رضا فاطمى 2857 6691 چهارم تجربى
36 سجاد نمازى 3041 6665 چهارم تجربى
37 اميرعلى قزوينى بزاز 3041 6665 چهارم تجربى
38 محمدمهدى جعفرى ندوشن 3200 6646 چهارم تجربى
39 محمدحسين حيدرى بافقى 3458 6615 چهارم تجربى
40 محمد رمضانى جلال آبادى 3536 6605 چهارم تجربى
41 اميرحسين ميرجليلى 3564 6602 چهارم تجربى
42 اميرمحمد غياثى نژاد 3685 6589 چهارم تجربى
43 عليرضا شيخ نيا 3901 6565 چهارم تجربى
44 محمدمصطفى نورآبادى 4083 6544 چهارم تجربى
45 اميرحسين مظفرى محمدآبادى 4756 6473 چهارم تجربى
46 محمد معنويت 4860 6464 چهارم تجربى
47 عليرضا خضرى 4881 6462 چهارم تجربى
48 عليرضا ميرجليلى 5082 6443 چهارم تجربى
49 محمدجواد خوشاب 5188 6433 چهارم تجربى
50 حسين دانافر 5281 6424 چهارم تجربى
51 اميررضا دهقانى تفتى 5855 6372 چهارم تجربى
52 عليرضا حكيمى 6148 6345 چهارم تجربى
53 عرفان آرديان 6175 6342 چهارم تجربى
54 محمد شفيعى دهنوى 6506 6312 چهارم تجربى
55 محمدسينا لاله زارى هدش 6610 6304 چهارم تجربى
56 سپهر دهقان طزرجانى 6714 6295 چهارم تجربى
57 على اوليائى 6782 6290 چهارم تجربى
58 على مظفرى 6895 6281 چهارم تجربى
59 مهدى آزادى حسين آباد 6994 6272 چهارم تجربى
60 عرفان خواجه محمودآبادى 7207 6254 چهارم تجربى
61 على وكيل زارچى 7344 6243 چهارم تجربى
62 مجتبى طالبى 7431 6235 چهارم تجربى
63 عليرضا تجمليان 7440 6234 چهارم تجربى
64 عباس صبا 7554 6225 چهارم تجربى
65 صادق مير 7590 6222 چهارم تجربى
66 حميدرضا رضايى هفتادر 7691 6214 چهارم تجربى
67 على ابراهيمى نسب 7712 6213 چهارم تجربى
68 محسن پاروئى 7864 6203 چهارم تجربى
69 محمدرضا نايبى 7897 6201 چهارم تجربى
           
1 مرتضى جعفرى ندوشن 41 7856 چهارم انسانى
2 اميرحسين ميرعلى بيداخويدى 49 7777 چهارم انسانى
3 روح اله شرفى 138 7342 چهارم انسانى
4 محمدمهدى زارع بيدكى 167 7249 چهارم انسانى
5 اميرحسين زارع بيدكى 249 7029 چهارم انسانى
6 مجتبى نعمتى فخرآباد 317 6905 چهارم انسانى
7 مهدى خواجه مهريزى 694 6423 چهارم انسانى
8 محمدحسين زارع 716 6404 چهارم انسانى
9 سيدعباس ميرجليلى 730 6391 چهارم انسانى
10 مسعود بيشه 758 6362 چهارم انسانى
11 محمد مرتضوى مهريزى 1124 6063 چهارم انسانى
           
1 سعيد اولياء 97 6067 منحصرا زبان
گروه طراحی وب سایت وبی ها

ابراز های آموزشی کانون

برنامه راهبردی

هر دانش آموز در کانون دو نوع برنامه دارد برنامه راهبردی آزمون ها برنامه شخصی (دفتر برنامه ریزی)

کتاب های کانون

اولین گام برنامه ریزی ، انتخاب کتاب است منابع مطالعاتی، کتاب های برنامه ای و منابع دوران جمع بندی

خدمات الکترونیک

cd همراه کتاب cd , dvd بعد از آزمون برای آمادگی بیشتر برای آزمون بعدی کلاسور ارزیابی اینترنتی و آزمون آنلاین مبحثی (وب کارت)

کارنامه آزمون

کارنامه آزمون را در همان روز در یافت کنید امکان تخویل کارنامه به دو صورت حضوری و اینترنتی

وب کارت

دسترسی به خدمات الکترونیکی سایت کانون با فعال سازی وب کارت امکان پذیر می باشد

سازمان های طرف قرارداد با کانون

بنیادشهیدانقلاب اسلامی
- آموزش وپرورش
- وزارت ارشاد
- بنیادمسکن(کنکوری رایگان از کل خدمات)
- خانه کارگر
- سازمان زندانها
- وزارت تعاون
- وزارت کشور
- صداوسیما
- بانک ملت
- هلال احمر
- بانک تجارت
- منابع انسانی مجلس شورای اسلامی
- بانک ملی
- سازمان تعزیرات حکومتی
- جهادکشاورزی
- سازمان بنادر و دریانوردی

گالری تصاویر

افتخار آفرینان کانون

عکس رتبه های یک رقمی و رتبه های زیر 1000 کانون

تیزهوشان و نمونه دولتی

عکس دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یزد

جشن ها

جشن رتبه های برتر کانون یزد پسران

Kanoon-Yazd-Boy