کتاب هفته (کارآگاه ترجمه)

منتشر شده در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 14:32
تعداد بازدید: 1768

کتاب کارآگاه ترجمه عربی

با توجه به اهمیت درس عربی و به خصوص مبحث ترجمه که شامل 8 سوال کنکور سراسری می شود، این کتاب تالیف گردید. قبل از استفاده از این کتاب، توصیه می شود که از کتاب واژه نامه جامع عربی انتشارات همگامان-قلم چی استفاده کنید و لغات را به خوبی حفظ کنید و سپس با استفاده از کتاب کارآگاه ترجمه قدرت ترجمه خود را افزایش دهید. پس از مطالعه و به کارگیری این کتاب توانایی خوبی در حل پرسش های چهارگزینه ای، درک مطلب و حتی قواعد برای شما ایجاد خواهد شد.

- این کتاب شامل موارد زیر میباشد:

1- تکنیک های ترجمه

2- پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده کنکور سراسری

3- پرسش های چهارگزینه ای تالیفی